To russiske Oss – jagerfly oppdaget tilnærming av fire F – fly fra US Air Force

Når reprodusering av vårt materiale, i sin helhet eller delvis, hyperkobling til PRAVDA bør gjøres

Meningene og synspunktene til forfatterne ikke alltid faller sammen med det synspunkt av PRAVDA redaktører

About